Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych zaprasza przyszłych pierwszoklasistów na Dni Otwarte, które odbędą się dokładnie za miesiąc, w piątek, 13 marca. Placówka zachęca przyszłych uczniów mnóstwem atrakcji i zajęć, jakie odbywają się w ciągu roku szkolnego.

Dni otwarte to realna okazja do poznania nauczycieli i oferowanych zajęć. Jest to także możliwość porozmawiania z pedagogami o sposobach nauczania, o zajęciach, w jakich udział biorą uczniowie podstawówki i innych atrakcjach, jakie pojawiają się na przestrzeni roku szkolnego. A tych w szkole w Szklarach Dolnych nie brakuje.

- Łączmy tradycję z nowoczesnością, promując edukację w duchu patriotyzmu, tolerancji i szacunku dla innych - wylicza dyrektor, Jacek Nowicki - współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uczelnią Jana Wyżykowskiego, stając się „szkołą ćwiczeń” dla studentów, posiadamy nowoczesny, usytuowany w bezpiecznej, zielonej okolicy obiekt dydaktyczny z pełnowymiarową halą sportową, dysponujemy świetną, doświadczoną kadrą pedagogiczną, która nieustannie doskonali swoje kompetencje, realizujemy modelowe rozwiązania w zakresie edukacji historyczno-patriotycznej oraz nowatorskie podejście w edukacji matematyczno-przyrodniczej - mówi Nowicki.

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów 13 marca będą mogli poznać autorski program nauczania, z wykorzystaniem technologii cyfrowych, bowiem każdy pierwszoklasista otrzymuje tablet. Dziesięcioosobowe klasy są skoncentrowane na przyjazną i  bezpieczną naukę. Szkoła oferuje także naukę języka angielskiego, zajęcia artystyczne, zajęcia z programowania i robotyki, zajęcia sportowe i pływackie, a także opiekę świetlicową w godzinach od 6:20 do 15:30 oraz smaczne obiady.

[KN]