Za nami pierwszy rok urzędowania Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Zapraszamy do krótkiego podsumowania tego co udało się dokonać.

Postanowiliśmy jednak podzielić zebrane informacje na trzy działy, jeden z nich już dzisiaj dla Państwa publikujemy pn.,,Inwestycje/pozyskane środki''.

Przez ten okres samorząd mocno się rozwinął, co mieszkańcy dostrzegają na każdym kroku. Początki były trudne, jednak, jak podkreśla sam zainteresowany, było warto, bo teraz widać prawdziwe owoce jego pracy. Nie brakowało zarówno wyjątkowych wydarzeń, jak i konsekwentnego realizowania mniejszych i większych inwestycji. To powoduje, że w porównaniu z poprzednimi włodarzami Chocianowa, jego osiągnięcia już teraz wyglądają imponująco. W związku z tym, pokusiliśmy się na podsumowanie tego, co udało się już zrealizować burmistrzowi Kulczyńskiemu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania i inwestycje.


INWESTYCJE / POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Budowa Ośrodka Zdrowia w Trzebnicach jak ważna jest to inwestycja wiedzą zwłaszcza Ci, którzy mieli okazję przebywać w obecnej placówce. Nowy Ośrodek Zdrowia w Trzebnicach zagwarantuje nie tylko najwyższy standard usług, ale także zwiększy mienie gminy Chocianów, która będzie właścicielem tego budynku. Nowa przychodnia posiadać będzie oświetlenie terenu, wjazd na działkę oraz drogę pożarową do szkoły, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu. W nowej przychodni znajdzie się m.in. gabinet internistyczny, gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej, gabinet środowiskowy, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny, rejestracja czy gabinet dzieci zdrowych i gabinet szczepień. Przetarg na budowę został już ogłoszony, a sama budowa powinna powstać 2020 roku.

 

Modernizacja oraz naprawa gminnych fragmentów dróg ten punkt można by przydzielić do różnych kategorii, ponieważ w wielu przypadkach mowa tu o inwestycjach, realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. Tak było m.in. w przypadku drogi w Chocianowcu, na którą pozyskano ponad 150 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Prawie pięciokrotnie więcej, bo ponad 730 tys. zł, udało się zdobyć w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miejskie służby nie zapomniały też o innych odcinkach, gdyż, jak wiadomo, nie wszystkie drogi da się kompleksowo wyremontować od razu. Dlatego w pozostałych przypadkach postawiono na stały kontakt z mieszkańcami, którzy chętnie wskazywali MZGKiM fragmenty nawierzchni, wymagające natychmiastowej, choćby doraźnej poprawy.

 

Rozbudowa sieci wodociągowych dzięki zatrudnieniu fachowców w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym prace na terenie całej gminy zdecydowanie przyśpieszyły. Dobrym przykładem może być tu zakończenie pierwszego etatu budowy sieci wodociągowej w Rakowie. Do zakończenia inwestycji zostało jeszcze kilka etapów, na które PWK złożyło wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sieć wodociągową rozbudowywano również w Chocianowie oraz innych wsiach położonych na terenie gminy. W roku 2019 Spółka zakończy budowę sieci wodociągowej we wsi Raków w zakresie I etapu. To aż 1.156 metrów, a dotychczas poniesione koszty to ponad 300 tys. zł. Równolegle złożony został wniosek o sfinansowanie etapów II-VII na które Gmina Chocianów zabezpieczyła w wieloletniej prognozie finansowej środki na ten cel.

 

Termomodernizacja Ratusza obecnie obiekt wymaga gruntownej przebudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków zostanie przywrócony pierwotny wygląd Ratusza z roku 1920. Termomodernizacja prawdopodobnie zostanie zakończona do roku 2021r. Po uwzględnieniu dofinansowania w budżecie Państwa lub Unii Europejskiej.  Wniosek na ten cel został złożony we wrześniu i trwają prace projektowe w tym zakresie. 

 
fot.polska-org.pl)

Monitoring miejski z wideodetekcją wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci monitoringu  na terenie całej gminy Chocianów. Monitoring zwiększy bezpieczeństwo i pozwoli reagować gdy dochodzi do różnego rodzaju incydentów. System kamer pozwoli szybko zareagować co zwiększy mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

 


Droga rowerowa. Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi rowerowej biegnącą trasą starej kolei pomiędzy Chocianowem a Brunowem. Będzie to jedna z elementów wspólnego układu dróg rowerowych o łącznej długości ok. 100 km. Docelowo w latach 2020-2023 zostanie oddana rowerzystom do użytkowana sieć tras rowerowych na terenie Nadleśnictwa Chocianów i Legnicy. W 2020 roku planowane jest  porozumienie na potrzeby wspólnego użytkowania utwardzonych dróg leśnych w celu wykorzystania przez rowerzystów.

 
(fot.nasze miasto.pl)

Dworzec PKP. Burmistrz podjął działania zmierzające do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych PKP wraz z dworcem i  terenami zielonymi przylegającymi do dworca przy ulicy Kolejowej i Głogowskiej.  Jeszcze w 2019 roku  planowana jest finalizacja tego procesu.  Zostanie opracowany projekt adaptacji budynku dworca na potrzeby centrum przesiadkowego obsługującego zarówno przyszłych użytkowników  kolei jak i dworca PKP. Dzięki działaniom burmistrza zarezerwowano w budżecie Województwa pieniądze na rewitalizacje linii kolejowej 303 relacji Chocianów-Duninów.

 


Remont w urzędzie Urząd Miasta i Gminy przeszedł częściowy remont pomieszczeń wewnętrznych,
m.in.  w miejscu dawnej sali obrad powstała sala obsługi klienta, dzięki takiemu rozwiązaniu można załatwić wiele spraw w jednym miejscu.


    

Budowa zewnętrznych siłowni początkiem września w Chocianowie przy ul. Trzebnickiej powstała pierwsza profesjonalna siłownia zewnętrzna. Następnie wybudowano strefę do ćwiczeń street workout'u przy ul. Sportowej oraz w realizacji jest budowa przy ul. Odrodzenia. Kolejny przetarg został ogłoszony kilka dni temu na budowę obiektów sportowych i placów zabaw.

 

Bezpłatny Internet w całej gminie pozyskanie środków finansowych na uruchomienie HotSpotów w Gminie Chocianów to doskonała wiadomość nie tylko dla tych, którzy często korzystają z Internetu. Dzięki tej inwestycji będzie można rozpocząć budowę sieci monitoringu w całej gminie, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Kwota ponad 130 tys. zł pozwoli na pokrycie w stu procentach kosztów powstania sieci HotSpotów, które pojawią się m.in. przy świetlicach, w Parku Miejskim, na placach zabaw i budynkach publicznych.

 


Promesa na przebudowy dróg 887 801 zł to suma dwóch dotacji, które udało się pozyskać na poprawę stanu nawierzchni dróg w gminie Chocianów. Ponad 700 tys. zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę nawierzchnię przy ulicach Szprotawskiej, Środkowej oraz pomiędzy ul. Wrzosową i Jagodową w Chocianowie. Reszta to dotacja pochodząca z budżetu województwa dolnośląskiego, która zostanie przeznaczona na drogę w Chocianowcu. Biorąc pod uwagę braki w projektach zastane na początku kadencji – środki te można uznać za spory sukces i pozostaje liczyć na więcej w kolejnych latach.

 


Lekki wóz bojowy dla OSP Trzebnice 100 tys. zł trafiło do gminy Chocianów w formie dofinansowania na zakup lekkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach. Nowy wóz służy już miejscowym ochotnikom, dzięki czemu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Remont w Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu. Dzięki pozyskanym środkom z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20 916 zł  oraz wkładu własnego gminy dokonywany jest remont pomieszczeń wraz z terenem rekreacyjnym przy WOK w Chocianowcu. W ramach przedsięwzięcia zostały osuszone i pomalowane ściany,  wymienione zostały także drzwi wejściowe do ośrodka. Ponadto na terenie zielonym wokół budynku zostaną przytwierdzone nowe ławki oraz kwietniki.

   


Remont Kaplicy przy komunalnym cmentarzu w Chocianowie. Po wielu latach została odnowiona elewacja kaplicy. Na inwestycję przeznaczono i uchwalono na sesji kwotę 15 000 złotych.
 
 
(przed remontem)                                                (po remoncie)

Remont w Regionalnym Centrum Kultury zostały osuszone i odmalowane ściany i sufity w tym sala główna, sekretariat, kadry, pokój dyrektora oraz sale zajęciowe (boczne). Została odmalowana scena oraz barierki, ponadto na sali bocznej została wykonana ściana kredowo-magnetyczna dla potrzeb dzieci.
 

Zakup sprzętu Drug Test 5000. Został zakupiony i przekazany specjalistyczny sprzęt do wykrywania narkotyków Komisariatowi Policji w Chocianowie. Nowy sprzęt usprawnia pracę służb oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa w gminie.

 

W kolejnych dniach dokonamy podsumowania wydarzeń oraz działań w sferze strefy miejskiej.