Podsumowanie wideo wydarzeń ostatniego tygodnia przygotował portal Chocianow.tv, wśród najważniejszych znalazły się m.in.:

Wzywają do wojska - dziś aktualizowaliśmy te doniesienia w artykule: Wojsko poczeka,
Chocianow.pl - pierwsze źródło informacji.
[KN]