Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielami Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, którzy złożyli serdeczne podziękowania dla Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.


Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów wsparł finansowo Stowarzyszenie. Pieniądze w kwocie 5 000 złotych przeznaczone zostały na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych. W turnusie, odbywającym się w Dąbkach w okresie 19-29.08.2019, wzięło udział ponad czterdzieści osób.

Podziękowania z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski przyjęła żona Burmistrza Katarzyna Kulczyńska wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr Piotrem Gruszka.

- Inicjatywa Burmistrza dotycząca wsparcia Stowarzyszenia, które niesie pomoc i jednoczy ze sobą ludzi jest zgodna z wartościami, które są mi bliskie. Zawsze będę wspierała męża w takich inicjatywach- powiedziała Katarzyna Kulczyńska.

Podczas dzisiejszego spotkania Pani Anna Jabłońska opowiadała o działaniach i funkcjonowaniu Stowarzyszenia. W rozmowie czynnie udział brali również podopieczni. Wyrazili oni również swoje zadowolenie z pracy Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i inicjatyw jakie podejmuje, aby poprawić jakość życia mieszkańców i dzięki którym rozwija się Gmina Chocianów.

Zapowiedzieli także, że w listopadzie organizować będą uroczyste obchody 20-lecia Stowarzyszenia, na które już teraz zaprosili Włodarza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego.