Na jednym z portali społecznościowych Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne publikuje ciekawostki z pracy spółki. Tym razem pod lupę pracownicy PWK wzięli ścieki powstające na terenie miasta Chocianów. Wiedzieliście, że nasza oczyszczalnia zapewnia odbiór ścieków możliwych do wyprodukowania przez ponad 14 tysięcy mieszkańców?

Tutejsze ścieki oczyszczane są przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północnej części naszego miasta. Rocznie bierze na swoje barki ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków, co stanowi niespełna 60% dopuszczalnej ilości ścieków. Warto zaznaczyć, że tutejszy odbiornik zapewnia odbiór ponad 878 tysięcy metrów sześciennych nieczystości.

- Obiekt został także przystosowany do odbioru ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych - czytamy na profilu spółki - Układ technologiczny oczyszczalni składa się m.in. z budynku krat schodkowych, pompowni ścieków nieoczyszczonych, piaskownika wirowego, dwóch reaktorów biologicznych, stacji dmuchaw, dwóch osadników wtórnych, pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego oraz zbiornika retencyjnego.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest również w ciąg technologiczny przeróbki osadów ściekowych, a nadmierny osad kierowany jest na prasę filtracyjną do odwodnienia. Nad procesem oczyszczania ścieków czuwają pracownicy spółki przez 24 godziny na dobę.
[KN]