Nowy komunikat mogą usłyszeć mieszkańcy Chocianowa, obok których przejeżdża specjalny radiowóz. Policja prosi wszystkich o odpowiedzialną postawę i zostanie w swoich domach.

Od kilku dni w Internecie można znaleźć relacje mieszkańców innych miast, jak radiowozy policji informują mieszkańców o konieczności zostania w domu, w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa. W Chocianowie jednak takiego nagrania dotychczas nie słyszeliśmy.

- Każdy sposób informowania o zagrożeniu jest dobry. Dlatego wraz z magistratem zwróciliśmy się do chocianowskiej policji o jak najszybsze uruchomienie informacji nagłośnieniowej w przestrzeni publicznej przez policje. Bezpieczeństwo przede wszystkim - powiedział Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Specjalny radiowóz przemierza teraz także ulice naszej gminy, a donośny głos rozbrzmiewa słowami policyjnego apelu. Wszystko dla bezpieczeństwa własnego mieszkańców naszego miasta i gminy. Jednocześnie policjanci podkreślają, że jeżeli opuszczenie miejsca zamieszkania jest konieczne, należy trzymać dystans od innych osób. 

Bezpieczna odległość, która pozwoli zniwelować zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 to 2 metry. Oto treść całego apelu: "Szanowni Państwo, tu policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy: ZOSTAŃCIE W DOMACH! To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych".
[KN]