W środę, 26 lutego w godzinach od 8:00 do 17:00 Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach przy ulicy Legnickiej 15 otwiera swoje drzwi dla przyszłych policjantów. W tym czasie będzie dyżurował pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 305).

Polkowiccy policjanci zapraszają wszystkie zainteresowane osoby podjęciem służby w Policji. Wszyscy chętni, którzy stawią się w wyznaczonych dniach, będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć stosowne dokumenty.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować oraz dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach.
[KN]