Za nami pierwsze przymrozki. Co roku w całym kraju pojawiają się przypadki zamarznięcia bezdomnego. Jest kilka możliwości z jakich mogą skorzystać osoby potrzebujące, aby nie dopuścić do takich sytuacji.


Pierwszą opcją są noclegownie organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub samorządy. Warto wspomnieć, że warunkiem w wielu z nich jest niespożywanie alkoholu. Rada Miejska w Chocianowie pod koniec 2017 roku ustaliła, że opłata za pobyt w schronisku nie może przekroczyć 70% dochodu osoby bezdomnej. Sytuację osób potrzebujących można zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Drugim sposobem na pomoc względem najuboższych są lodówki społeczne. Jedną z gmin, w których znajduje się to rozwiązanie jest Chocianów, dzięki idei Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Pod Ośrodkiem Pomocy Społecznej można zostawiać jedzenie w specjalnej lodówce, a także np. odzież i koce, z których później korzystają osoby w potrzebie.

Trzecim sposobem na złagodzenie tej sytuacji jest powstała z inicjatywy Radnego Piotra Wandycz tablica, na której można przypiąć paragon z zakupionym posiłkiem. Znajduje się ona w restauracji Kuźnia Smaku. W razie głodu potrzebujący może przyjść do restauracji i zdjąć z tablicy paragon wcześniej opłaconego posiłku i otrzymać ciepły obiad w postaci m. in. zupy czy pierogów.


Całodobowa bezpłatna infolinia o placówkach pomocy pod nr. telefonu 800 166 079. Poniżej znajduje się lista schronisk i jadłodajni w odległości ok. 30 km.:

POWIAT LUBIŃSKI
Jadłodajnia – 190 posiłków dziennie, ul. Jana Pawła II 58, tel. 76 844 78 65
Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 59-330 Ścinawa, ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 67 25, e-mail: scinawa@monar.org
Ogrzewalnia  i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – czynne od 01.10.2017 do marca 2018, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33, tel. całodobowy kom.: 600 103 162

POWIAT POLKOWICKI
Stołówka OPS – 200 posiłków dziennie, ul. Lipowa 2, 76 724 67 71 (wew. 15) tel. 76 724 67 00
Noclegownia „Dom dla Bezdomnych” – ul. Spokojna 1, tel. 76 724 67 01
Mieszkania interwencyjne przy OPS Polkowice – ul. Hubala 24, tel. 76 724 67 00