W kolejny poniedziałek, 19 października ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tysięcy euro rocznie.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania - czytamy w materiałach prasowych ARiMR. - Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku 10 procent przychodów netto, w drugim roku 9 procent, w trzecim 8 procent, w czwartym roku 7 procent i w piątym 6 procent - głosi komunikat prasowy.
Maksymalny limit pomocy to 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
[KN]