Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie dostarczył dwie wywrotki kruszywa do Szklar Dolnych. Przywieziony kliniec posłuży do wyrównania dróg prowadzących do posesji mieszkańców.

MZGKiM dostarczył łącznie 52 tony kruszywa, które posłużą do wyrównania dróg, którymi dojeżdżają mieszkańcy do swoich posesji. Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie te drogi mają pierwszeństwo przy tego typu zabiegach.

- Dzięki współpracy radnego Pawła Barana z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim w miarę możliwości realizowane są zgłaszane przez radnego potrzeby mieszkańców – komentuje Krystian Wan z tutejszego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. - Każda wieś jest ważna dla Burmistrza, należy także pamiętać, że w gminie jest wiele potrzeb i nie wszystkie są do zrealizowania od razu. Cieszy nas natomiast fakt, że znaczna część radnych potrafi dostrzec potrzeby swoich wyborców i wspólnie je realizować – dodaje Wan.

Przypominamy, że dokładnie dwa miesiące temu do Szklar Dolnych trafił traktor do koszenia trawy (link), co może świadczyć o dotychczas udanej współpracy między chocianowskim ratuszem, a radnym ze Szklar Dolnych.
[KN]