Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński wyraził chęć przystąpienia Gminy Chocianów do wspólnej inicjatywy utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Sprawdzamy czym jest klaster oraz kto będzie brał udział w tym przedsięwzięciu.

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego to inicjatywa stworzenia samowystarczalnego energetycznego obszaru korzystającego z zasobu czystej i efektywnej energii, a jego podstawowym zadaniem będzie budowa niezależnego, lokalnego rynku energii wykorzystującego jej odnawialne źródła. Obszarem działania klastra mają być granice administracyjne powiatu polkowickiego.

Dzięki klastrowi energetycznemu gmina nie tylko zaoszczędzi w przyszłości na kosztach zakupu energii do obsługi oświetlenia ulicznego oraz jednostek gminnych, ale również będzie mogła starać się o środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji w tym zakresie. Jest to kolejny krok do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz stanu środowiska - mówi Ewa Kałuzińska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów.
Wśród zysków płynących z utworzenia klastra wymienia się m.in. niższe koszty zaopatrzenia w energię, bilansowanie wytworzonej energii, poprawa jakości powietrza, rozwój przedsiębiorczości, ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy, czy bezpieczeństwo energetyczne.
[KN]