Od kilku lat toczy się sprawa rekultywacji składowiska odpadów w Chocianowcu. Inwestycja zamknęła się w kwocie 1 452 000 zł. Dolnośląski Projekt Rekultywacji to spółka celowa powołana do wykonania zadania rekultywacji 16 gminnych składowisk odpadów o łącznej powierzchni ok. 26 hektarów, przez co cena ostateczna była niższa od planowanej o 1.351.901,67 zł.

Spółka została powołana w 2015 roku, by pomóc gminom uporać się z rekultywacją wysypisk śmieci. Dzięki temu, że działały wspólnie było taniej i szybciej. 60% kwoty na inwestycję pozyskano ze środków unijnych, a 1 364 893,61 złotych dołożył sejmik wojewódzki. Oprócz gminy Chocianów w projekcie wzięły udział m.in. Dobroszyce, Grębocice, Malczyce, Strzelin, Przecław, Twardogóra, Wisznia Mała, Wądroże Wielkie, Świebodzice i Zagórze. 

− Projekt został wykonany bardzo sprawnie, w stosunkowo krótkim czasie i za rekordowo niską cenę. Wspólna realizacja zadania pozwoliła na ogromne oszczędności. Pierwotną wartość projektu realizowanego przez każdą gminę osobno szacowano na ponad 32,5 mln zł. Dzięki realizacji wspólnego projektu udało się zredukować koszty zlecanych zadań do 17,6 mln zł. Podobny efekt chcieliśmy uzyskać także tym razem – dodaje marszałek Cezary Przybylski. 

Finalnie wszystkie samorządy biorące udział w likwidacji składowisk złożyły się na kwotę 581 tysięcy zł. Samorządy będą mogły występować z wnioskiem o pożyczkę lub bezzwrotne dofinansowanie.

Rekultywacja to wymóg wynikający z przepisów Unii Europejskiej.