Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie podsumowuje kończący się tydzień sukcesami. Konserwacja przepompowni ścieków, udrażnianie kanalizacji, czy usuwanie awarii to tylko niektóre z zadań, jakie stały w ostatnich dniach przed chocianowskimi wodociągami.

Mimo warunków epidemii w bieżącym tygodniu pracownicy spółki usunęli aż 4 awarie na sieciach lub przyłączach wodociągowych. Pierwsza z nich zlokalizowana była w miejscowości Brunów, trzy pozostałe na terenie miasta Chocianów.

- Ze względu na obecnie panującą trudną sytuację nadrzędnym celem stało się skuteczne usunięcie awarii z jednoczesnym uniknięciem przerw w dostawie wody dla naszych odbiorców - czytamy w komunikacie PWK - zlokalizowanie największej z awarii w ul. Kolonialnej zajęło pracownikom spółki kilka dni, jednak wszystkie awarie zostały usunięte zgodnie z zachowaniem zasad, aby jak najmniej ingerować w jakoś wody. Profilaktycznie po przeprowadzonych pracach sieć została zdezynfekowana - dodają pracownicy wodociągów.

Usuwanie awarii to nie jedyne zadania, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne wykonywało bieżące zadania, jak np. udrażnianie kanalizacji, prace konserwacyjne na przepompowniach ścieków, odczyty techniczne i drobne naprawy. Ze względu na większe awarie kilkukrotnie pracownicy spółki musieli wykonywać je poza standardowym 8-godzinnym czasem pracy.
[KN]