Dzisiaj tj.09.10.2019 r pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Chocianowie wykonali montaż nowej pompy w jednej ze studni głębinowej, która zasila w wodę mieszkańców wsi: Chocianowiec, Chocianowiec – Zagórze, Marynów, Ogrodzisko, Raków, Trzebnice, Żabice.

Prace polegały na montażu fabrycznie nowej pompy głębinowej o większej wydajności wraz z płaszczem wodnym, który zwiększa prędkość przepływu wody wzdłuż silnika w celu jego lepszego chłodzenia. Pompa została dobrana do wydajności eksploatacyjnej studni, tak aby nie nadużywać jej zasobów. Tym samym umożliwi dostawę wody bez zakłóceń dla mieszkańców.

Po wymianie pompy pracownicy przeprowadzili płukanie oraz dezynfekcję otworu studziennego przez podanie odpowiedniej dawki podchlorynu sodu.