Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju. Dzieci z Gminy Chocianów po raz kolejny będą brać udział w projekcie.


Gminie Chocianów przyznano sześć grup- cztery transportowe i dwie bez transportu. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Miejscem zajęć będzie Dolnośląski Delfinek - Mała Pływalnia przy SP w Chocianowie. Akcja „Umiem pływać” jest częściowo finansowana z budżetu Gminy Chocianów.

- Stawiamy na rozwój dzieci z Naszej Gminy, dlatego też chętnie przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Umiem pływać”. Cieszy mnie, że znalazło się tyle chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, ponieważ jest to świetna okazja do spędzania czasu i rozwoju swoich umiejętności- mówi Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej.

Główne cele programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.


Długość nauki pływania na basenie trwać będzie dwie godziny lekcyjne czyt. 2 x 45 min., w tygodniu, po zakończeniu zajęć szkolnych. Gmina Chocianów bierze pełną odpowiedzialność za przewóz dzieci spoza Chocianowa na pływalnię. Projekt „Umiem pływać” w chocianowskim Delfinku rozpocznie się lada dzień i zakończyć się ma na początku grudnia.

fot. polki.pl