W najbliższy wtorek, 17 grudnia o godzinie 8:30 w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie przy ulicy Kościuszki 5 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Rajcy zajmą się 20 projektami uchwał - do najważniejszych należy uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z projektem przedłożonym radnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, Tomasza Kulczyńskiego.

Urzędnicy przygotowali projekt budżetu, który zakłada brak deficytu. Oznacza to, że Chocianów nie będzie się zadłużał w 2020 roku. Było to o tyle trudne, że zmniejszyły się w porównaniu do roku 2019:
- rządowa subwencja oświatowa o ponad 354 tysiące złotych,
- udział gminy w podatku PIT o kwotę ponad 437 tysięcy złotych.

W wyniku obniżenia przez rząd Mateusza Morawieckiego o 1 % podatku dochodowego oraz zniesienia go dla osób w wieku do 26. roku życia, wszystkim samorządom w Polsce zmniejsza się udział w dochodach państwa z tytułu poboru tego podatku. Kolejnym uszczupleniem będzie niższa subwencja oświatowa, która jest m.in. wynikiem likwidacji gimnazjów. Rząd nie przewidział jednak, że pomimo tej likwidacji nie zmniejszyła się liczba dzieci objęta obowiązkiem nauki.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy są mniejsze budżety wszystkich polskich samorządów. Dochody naszej gminy zubożeją łącznie na kwotę blisko 800 tysięcy złotych. Mimo takich przeciwności, jeśli radni uchwalą plan finansowy na 2020 rok bez poprawek, uda się zamknąć budżet bez zwiększania zadłużenia.

[KN]