Chocianowski samorząd jeszcze w ubiegłej kadencji zamierzał wybudować chodnik w Parchowie, dlatego podjął współpracę z DSDiK, która zarządza DW nr 331. Obowiązujące przepisy i uzgodnienia nie pozwoliły jednak wykonać tej inwestycji, dlatego teraz Urząd Miasta i Gminy Chocianów podjął działania, które raz na zawsze rozwiążą problemy pieszych na tym odcinku drogi. Sprawdzamy dlaczego to wszystko trwa tak długo.

Pierwsze ustalenia chocianowski samorząd podpisał z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei z Wrocławia jeszcze w ubiegłej kadencji, dokładnie 4 lipca 2017 roku. Wspólną budowę chodnika przy Drodze Wojewódzkiej nr 331 w Parchowie zakładał przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nie udało się zatwierdzić zakresu prac. Wszystko dlatego, że budowa samego chodnika byłaby niezgodna z przepisami.

- Nie projektujemy już samego chodnika w Parchowie, a całą przebudowę drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem budowy chodnika jako pierwszego etapu prac. Dzięki temu powstanie pełne odwodnienie i wybudowane zostaną obiekty mostowe - opisuje Ewa Kałuzińska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. - Według obecnych i poprzednio obowiązujących przepisów budowlanych tylko takie podejście do przebudowy jest możliwe, dlatego w maju 2019 roku rozpoczęto proces inwestycyjny na nowo. Projektant wykonujący dokumentację jest zobowiązany złożyć wniosek o zintegrowane pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim do 31 sierpnia 2020 roku - dodaje naczelnik.
Okazuje się, że wydłużone terminy i okoliczności nie są związane z procesem projektowym. Jak dowiedzieliśmy się w tutejszym magistracie, samo uzgodnienie operatu wodno-prawnego trwa wiele miesięcy. Na to w ostatnim czasie nałożyła się dodatkowo możliwość przedłużenia terminów wydawanych decyzji w związku z epidemią COVID-19. Magistrat musi jednocześnie skoordynować projekty teletechniczne związane z położeniem szerokopasmowego kabla światłowodowego na terenie całego Parchowa.

- Zakres prac projektowych zatwierdzonych przez zarządcę drogi nr 331 obejmuje przebudowę tej drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika na odcinku około 830 m od pętli autobusowej do granicy wsi, budowę kładki dla pieszych nad rzeką Szprotawa, przebudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę istniejących zjazdów do posesji oraz wykonanie pozostałych prac towarzyszących - wymienia naczelnik Kałuzińska.
Dzięki temu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi przy zmniejszonym ryzyku powstawania kolizji. Inwestycja ma korzystnie wpłynąć na układ drogowy, w szczególności dla mieszkańców miejscowości Parchów.
[KN]