Od poniedziałku 24 lutego br. zmieniają się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji. Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych.

Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych. Postać tego numeru w sieci publicznej to Krajowy Numer Abonenta: (+48  - dodawane w sieci międzynarodowej) 47 SP XXX XX, gdzie SP to numer przypisany do obszaru strefy numeracyjnej wg województw (mazowieckie bez Warszawy - 70, podlaskie - 71, Warszawa - 72, warmińsko-mazurskie - 73, pomorskie - 74, kujawsko-pomorskie - 75, wielkopolskie - 77, zachodniopomorskie - 78, lubuskie - 79, świętokrzyskie - 80, lubelskie - 81, podkarpackie - 82, małopolskie - 83, łódzkie - 84, śląskie - 85, opolskie - 86, dolnośląskie - 87) oraz sieci wydzielonych i innych.

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji. Wdrożenie wyróżnika "47" zaplanowano od dzisiaj, jednak z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy dla Komisariatu Policji w Chocianowie:
- dotychczasowy numer telefonu: 76-84-633-95,
- nowy numer telefonu: 47-87-633-95.
Zmianie nie ulegają numery alarmowe 112 oraz 997.
[KN]