Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie ma już 25 lat. Został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/36/94 z dnia 22 grudnia 1994 roku, a rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1995. 

Historię przybliża nam oficjalny profil MZGKiM na jednym z portali społecznościowych, na którym możemy przeczytać m.in., że po wyborach samorządowych w 1994 roku i zmianie burmistrza, zostały wypowiedziane dotychczasowe umowy zawarte z PGKiM Sp. z o.o. w Chocianowie. W wyniku likwidacji spółki pracownicy byłej "komunalki" stracili miejsce pracy i musieli spłacać z własnych oszczędności jej zobowiązania przez kolejne lata.

Możemy także dowiedzieć się, że w pierwszych dniach funkcjonowania Zakład zatrudniał 4 pracowników, jednak do końca '95 roku pracowników tych było już 69 oraz dodatkowo 13 osób zatrudniano na umowę - zlecenie. W trzecim miesiącu funkcjonowania zakładu zatrudniono również Radcę Prawnego na niepełny etat z wynagrodzeniem równym pełnemu etatowi pracownika umysłowego.

Ciekawostką jest, że przez pierwszy miesiąc tylko dyrektor i kadrowa pracowali za biurkiem, pozostali zaś przy parapetach. Przy utworzeniu zakładu nie przekazano dotacji na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, a rok '95 został zamknięty ze stratą i zobowiązaniami w wysokości ponad 175.000 zł. Miało to wpływ na zobowiązania zakładu w latach późniejszych.

Dzięki dobrej współpracy z istniejącym jeszcze wówczas GS Chocianów udało się nieodpłatnie pozyskać pozostałe biurka. Dopiero po kilku miesiącach do zakładu przekazano część wyposażenia poprzedniej spółki. Miejski Zakład zapowiada, że wkrótce zaprezentuje historie z kolejnych lat.
[KN]