Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w przyszłym tygodniu od poniedziałku, 1 czerwca do piątku, 5 czerwca. Kompletne i poprawnie wypełnione wnioski należy składać w umieszczonej na budynku Urzędu skrzynce podawczej, bądź za wysłać pośrednictwem poczty.

Więcej informacji i szczegółów związanych z organizowaniem stażu można uzyskać pod numerem telefonu: 76-746-52-63 oraz 76-746-52-64.
[KN]