Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie przypomina o konieczności dokonywania opłaty przedłużającej ważność miejsca pochówku na kolejne 20 lat.

Opłata dotyczy wszystkich zainteresowanych, których bliskich pochowano na cmentarzu komunalnym w Chocianowie 20 lat temu. Brak wniesienia opłaty przedłużającej oznacza wyrażenie zgody na ponowne wykorzystanie grobu w celu dokonania nowego pochówku. Wysokość opłaty określa Uchwała Rady Miejskiej z 2019 roku i wynosi 300 zł za mogiłę osoby dorosłej oraz 150 zł za mogiłę dziecka.

Zapłatę aktualizacyjną należy wnieść w biurze zarządcy cmentarza - MZGKiM w Chocianowie, ulica Głogowska 14 - po uzyskaniu Faktury VAT. Zakład przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

[KN]