Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przypomina na swojej stronie na jednym z portali społecznościowych, o znaczeniu prawidłowej segregacji odpadów. Zwracają także uwagę, iż ważne jest aby odpady nienadające się do selektywnej zbiórki lub odpady niebezpieczne zagospodarować we właściwy sposób.

Związek przypomina, co powinno trafić do czarnego pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), czyli tzw. resztkowe. Są to wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, w tym:
- gąbki,
- ceratę,
- tacki styropianowe,
- gumę,
- zabrudzone opakowania (np. po maśle),
- zabrudzone opakowania papierowe (np. po pizzy),
- zatłuszczoną folię i worki,
- zużyte szczoteczki do zębów, 
- jednorazowe zużyte maszynki do golenia,
- pieluchy jednorazowe,
- podpaski,
- watę,
- doniczki ceramiczne,
- talerze,
- szklanki,
- lustra,
- porcelanę,
- naczynia żaroodporne,
- mięso i kości,
- inne resztki żywności pochodzenia zwierzęcego,
- żwirek i odchody zwierząt.

Związek Gmin przypomina również o konieczności prawidłowego oznaczenia pojemników. Specjalne naklejki dostępne są w biurze ZGZM.

[KN]