Jak podaje portal 112 Polkowice na jednym z portali społecznościowych zostało potwierdzone ognisko ptasiej grypy H5N8 - (która nie jest niebezpieczna dla ludzi). Na terenie sołectwa Strupice w gminie Chojnów zostały zamontowane maty dezynfekcyjne na drogach dojazdowych do miejscowości.

Niektóre z mniej uczęszczanych dróg zostały zablokowane. Czynności te zostały wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa. W Starostwie Powiatowym rozpoczął działanie sztab kryzysowy, którym kieruje osobiście starosta legnicki. Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, Burmistrza lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy.

Hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych zachowanie daleko idącej ostrożności, w szczególności poprzez:
- wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienia ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymany,
- zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,
- wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycie rąk w wodzie z mydłem,
- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

[KN]