Za tydzień we wtorek, 22 grudnia o godzinie 11:00 radni Rady Miejskiej w Chocianowie spotkają się po raz 34. w tej kadencji i prawdopodobnie po raz ostatni w tym roku kalendarzowym. Jakie decyzje będą chcieli podjąć?

To kolejne spotkanie radnych, które ze względu na trudną sytuację epidemiczną odbędzie się w trybie zdalnym. We wtorek, 22 grudnia od godziny 11:00 rano chocianowska Rada Miejska pochyli się nad takimi punktami, jak budżet naszej gminy na 2021 rok, projekt wieloletniej prognozy finansowej, zatwierdzenie planu pracy komisji stałych na przyszły rok oraz rozpatrzenie skargi.

O tym jakie decyzje ostatecznie zapadły poinformujemy po sesji.
[KN]