W Chocianowie pojawiła się inicjatywa "samorządu wolnego od LGBT". W ostatnich miesiącach uchwały anty-LGBT podjęło prawie 30 samorządów, m.in. województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Przygotowany został projekt uchwały w obronie rodzin oraz szkół i to właśnie jest jedna ze spraw, które będą omawiane podczas sesji Rady Miejskiej.


Inicjatywę zapoczątkował Radny Chocianowa – Paweł Kisiel, który na swoim profilu umieścił post zachęcający do niepromowania poglądów „LGBT” w życiu publicznym oraz do podjęcia Rezolucji dotyczącej powstrzymania tej ideologii, a także zaprzestania obrażania uczuć religijnych ludzi wierzących i ataków na Kościół.


- Chciałbym wyjaśnić, że nie jest to napiętnowanie osób homoseksualnych czy osób o innych orientacjach lub poglądach. Jest to sprzeciw wobec promocji edukacji seksualnej narażającej dzieci od najmłodszych lat na seksualizację. Zachęcam do obrony chrześcijańskiej, tradycyjnej postawy postępowania w życiu i do obrony prawa rodziców o decydowaniu w jaki sposób chcą wychowywać swoje dzieci- mówi Radny Paweł Kisiel.


WHO od dawna dąży do promowania aborcji i edukacji seksualnej oraz podważenia roli rodziców w wychowaniu dzieci, a także do ogólnodostępnej antykoncepcji dla osób nastoletnich. Na przykład, zgodnie z zaleceniami WHO dzieciom w grupie wiekowej 0-4 powinno się przekazać informacje o "radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, a także o tym, że "fizyczna bliskość stanowi normalną część życia". Nic dziwnego, że Deklaracja LGBT+ budzi wiele emocji i kontrowersji.

- Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców gminy i miasta na wyrażenie swojej opinii na sesji Rady Miejskiej w czwartek 19 września o godz. 10.00, która odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 5- dodaje Paweł Kisiel.Czy mieszkańcy Chocianowa podzielą zdanie samorządu i dadzą poparcie obywatelskiej inicjatywie?