Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów odbyło się spotkanie członków chocianowskiej orkiestry z Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim i  radnymi.

W spotkaniu oprócz muzyków i Burmistrza wzięli udział także Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ślipko, radni Artur Wandycz i Paweł Kisiel oraz naczelnik wydziału organizacyjnego magistratu Piotr Gruszka.

- Mam nadzieje, że po chwili przerwy, już niedługo orkiestra w nowej formie będzie prezentowała swój repertuar, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy - opisuje na jednym z portali społecznościowych Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński - konstruktywna rozmowa, chęć do działania i współpracy zawsze przynosi pozytywne rezultaty.

[KN]