W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wsi Żabice, ruszył nieograniczony przetarg na budowę oświetlenia ulicznego.

Przedmiotem postępowania jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie robót na podstawie zatwierdzonego projektu dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Chocianów w miejscowości Żabice’’.

Obszar, na którym ma zostać zlokalizowana sieć oświetlenia stanowią drogi wewnętrzne wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa kubaturowa w postaci budynków jednorodzinnych. Zakres inwestycji obejmuje instalację sieci elektrycznej wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych i 5 opraw na drogach wewnętrznych gminy Chocianów w miejscowości Żabice.

Zadanie nr 1 - działka nr 68/2 budynki nr 35a - 35 f, droga wewnętrzna z nawierzchnią nieutwardzoną,

Zadanie nr 2 - działka nr 100/18 budynki nr 3a-3b, droga wewnętrzna z nawierzchnią nieutwardzoną,

Zadanie nr 3  -działka nr 151/7  budynek 13b, działka nr 151/2 droga wewnętrzna z nawierzchnią nieutwardzoną.

Oferty należy składać do 5 grudnia 2019 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

Więcej informacji o przetargu znajdziemy TUTAJ.