Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie w dniu dzisiejszym ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę nowej koparko – ładowarki.


Nowy sprzęt, pozwoli na szybszą realizację inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sprzęt będzie również wykorzystywany przy pracach magazynowania oraz załadunku wytwarzanych odpadów w procesie oczyszczania ścieków.

Na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki Przedsiębiorstwo złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zamówienie dotyczy dostawy koparko-ładowarki kołowej spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, wyprodukowana w kraju Unii Europejskiej, posiadająca certyfikat CE.

Przedsiębiorstwo pracuje już nad kolejnym przetargiem dla realizacji zadania budowy sieci wodociągowej we wsi Raków dla kolejnych etapów II – VII. Opracowanie dokumentacji przetargowej na to zadanie wymaga dużych i precyzyjnych nakładów pracy, a przede wszystkim dostosowania dokumentów do wymagań WFOŚiGW we Wrocławiu.

Więcej informacji o przetargu znajdziemy TUTAJ.