Ponad setka seniorów wzięła udział w Senioralnym Wieczorku Muzycznym połączonym z Tłustym Czwartkiem organizowanym przez Regionalne Centrum Kultury i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie. Była prelekcja, muzyka na żywo i słodki poczęstunek.

Seniorów, członków  i zaproszonych przywitała przewodnicząca Związku, Krystyna Łysiak. W uroczystości wzięli udział także Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów Patrycja Jugo, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ślipko oraz radni Henryk Osoliński i Jerzy Bałecki.

- Nasze dzisiejsze spotkanie wpisane jest w kalendarz działalności naszego związku. Dzisiaj spotykamy się z okazji obrzędu "Tłustego Czwartku", który w naszej kulturze symbolizuje pożegnanie karnawału - mówiła przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Krystyna Łysiak - dziś nie liczymy kalorii, dlatego życzę wszystkim smacznego.

Goście wysłuchali także prelekcji wygłoszonej przez Teresę Marciniak. Honorowa Obywatelka Chocianowa opowiedziała o przeżyciach związanych z zsyłką na Sybir. Po oficjalnej części seniorzy rozpoczęli tradycyjną już zabawę w rytm muzyki na żywo. Senioralny Wieczorek Muzyczny rozbrzmiewał z RCK do późnych godzin wieczornych. Imprezę zorganizowano dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, Tomasza Kulczyńskiego.

[KN]