Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej była o wiele spokojniejsza od poprzedniej. Jak zauważają radni, ma to związek z nieobecnością radnej Pichały i radnego Piecha. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie decyzje podjęli dzisiaj radni.

Przypomnijmy, że poprzedniej, XXXII sesji Rady Miejskiej nie dało się oglądać. Zachowanie radnej Anny Pichały i radnego Piotra Piecha, któremu towarzyszyły ciągłe przekrzykiwania i obrażanie innych radnych, utrudniało prowadzenie tamtego spotkania. Na dzisiejszej sesji było o wiele spokojniej.

- Dzisiaj na sesji nie było krzykaczy, którzy notorycznie psują standardy demokracji i obrażają ludzi. Mam wrażenie, że ich dziecinne zachowanie jest typowym wynikiem niemocy i takiej gorzkiej porażki, ale wybory były już ponad 2 lata temu i chyba czas zmądrzeć. Na szczęście dzisiaj mogliśmy spokojnie pracować - komentuje obie sesje radny Artur Wandycz, szef klubu radnych "Chocianów 2023".
Sprawdźmy zatem, co udało się uchwalić dzisiaj radnym. W planach, o czym pisaliśmy w naszym artykule: "W czwartek podejmą decyzje", było uchwalenie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem, przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chocianów, zaliczenie dróg do kategorii publicznej drogi gminnej, a także zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Wszystko udało się uchwalić, była normalna dyskusja, bo nikt nie krzyczał. To dowód na to, że pieniactwo niczemu nie służy. My chcemy pracować dla mieszkańców i dzisiejsza sesja jest tego dowodem - dodaje radny Wandycz.
Faktycznie dzisiejsza sesja przebiegła bardzo spokojnie. Radni dyskutowali o sprawach istotnych dla gminy po czym zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie proponowane dzisiaj punkty.
[KN]