Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Chocianowie przebiegła w miarę spokojnie i zgodnie z planem. Podczas zdalnego spotkania radni ustalili najważniejsze ich zdaniem sprawy dla Chocianowa. Pojawiło się także kilka nowych punktów.

Zmiany finansowe

Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiła Skarbnik Stanisława Potoczna. Zwiększyły się dochody budżetu naszej gminy i zmieniły się wydatki za sprawą pozyskanych dotacji i grantów. Radni w trosce o wszystkie procesy inwestycyjne gminy podjęli decyzję o emisji obligacji na kwotę miliona ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych. Ta decyzja zwiększy bezpieczeństwo aktualnie prowadzonych inwestycji i zaufanie wykonawców dużych gminnych projektów.

- Na początku tej kadencji, w spadku po poprzednikach nasza gmina miała łącznie ponad 17 milionów złotych zobowiązań, a dotychczas, dzięki sprawnemu zarządzaniu burmistrza Kulczyńskiego wartość zobowiązań gminy spadnie do kwoty 15,4 miliona złotych w zaledwie dwa lata - podsumowuje Stanisława Potoczna, skarbnik Miasta i Gminy Chocianów.
Jako, że temat pieniędzy zawsze budzi największą ciekawość wśród naszych Czytelników, niebawem do niego powrócimy wraz ze wszystkimi szczegółami.

Pomoc społeczna i opieka

Na początku tygodnia pisaliśmy o tym, że radni zajmą się takimi tematami jak zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie i upoważnienie Kierownika tutejszego OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń. W artykule "Zdalnie uchwalą w czwartek" pisaliśmy także o zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz o planie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Wszystkie te projekty rada zaakceptowała większością głosów.

Leśny Zakątek

Rajcy zajęli się także nadaniem nazwy nowej ulicy. Leśny Zakątek jest dobrze znany chocianowianom i słusznie kojarzy się z budową nowego osiedla. Na początku września pisaliśmy o tym, że ze sprzedaży pierwszych dziesięciu działek z łącznie 21 wyznaczonych w ramach Leśnego Zakątka udało się zdobyć kwotę 598,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy nowego osiedla będą mieli blisko do popularnych tras rowerowych prowadzących bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Każdy z nowych nabywców będzie mógł także sam zdecydować jakie drzewa pozostawi na swojej działce.

Rozwój gospodarczy

Wśród istotnych zmian mających na celu stworzenie warunków dla lepszego rozwoju gospodarczego naszej gminy była także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027. Wszystko po to, aby otworzyć naszą gminę na nowych przedsiębiorców i lepiej wykorzystać środki europejskie z nowego budżetu. Kolejnym zaplanowanym punktem w dzisiejszym planie pracy tutejszych radnych była również zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Również ten punkt został przyjęty większością głosów.

Uhonorują pracę strażaków 

Po 25-minutowej przerwie radni zajęli się kolejnymi punktami. Wśród nich propozycja pomnika w hołdzie strażakom, sfinansowany z prywatnych pieniędzy części radnych. Tym razem pomnik dla strażaków nie wzbudził takich emocji, jak pomnik dla górników, o czym pisaliśmy w artykule "Pichała: nikomu niepotrzebny pomnik". Prawdopodobnie dlatego, że w dzisiejszym spotkaniu Rady Miejskiej opozycyjna radna nie wzięła udziału.

Uniwersytet III Wieku

Na sesji pojawił się także pomysł powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na bazie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, czyli LOWE. To propozycja dla dorosłych mieszkańców Gminy Chocianów dająca możliwość bezpłatnego uczestnictwa w cyklu zajęć edukacyjnych w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz w ramach Akademii Seniora XXI wieku, o którym pisaliśmy w artykule: "Ćwierć miliona dla Chocianowian". Na dzisiejszej sesji o dyrektor Jacek Nowicki ponowił prośbę do mieszkańców gminy Chocianów, aby wypełnili ankietę dostępną na stronie: https://forms.gle/uaadCrxFLwiv2dwX8.
[KN]