W siedzibie Regionalnego Centrum Kultury odbyła się XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Chocianowie. Na sesji zostały m.in. zostały omówione zmiany budżetowe, dzięki którym przyśpieszone zostaną niektóre inwestycję. Radni ustanowili także tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Chocianów" oraz "Zasłużony dla Gminy Chocianów". 

Jednym z punktów, o którym rozmawiali radni było przeniesienie 140 tysięcy złotych na rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Spacerowej w Chocianiowie. Udało się przegłosować to przeniesienie kwoty 140 tys. na rozpoczęcie budowy, o czym pisaliśmy TUTAJ.

W kolejnych punktach radni zajęli się propozycja dotyczącą ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Chocianów" oraz "Zasłużony dla Gminy Chocianów". Potrzebę powołania takiego wyróżnienia uzasadniał Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w Urzędzie Miejskim - Piotr Gruszka. W swoim uzasadnieniu, nawiązywał do artykułu 18 ustęp 2 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym, który mówi jednoznacznie, że nadawanie honorowego obywatelska Gminy należy do właściwości Rady Gminy.

Ostatecznie przegłosowano projekt, który pozwoli nagrodzić zasłużone osób dla Gminy Chocianów za m.in. zasługi dla rozwoju i promocji Gminy Chocianów w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury, sportu, działalności samorządowej, ratowania ratowania życia ludzkiego i mienia, krzewienie kultu religijnego czy szerzenie inicjatyw społecznych.

Co ciekawe, w trakcie trwania sesji salę opuścił radny Norbert Piotrowski. To nie jedyne dziwne zachowanie radnych z klubu Razem Dla Chocianowa, ponieważ wcześniej kilkukrotnie była zwracana uwaga radnej Pichale, by przestała nagrywać posiedzenie a zajęła się merytoryczną dyskusją. Niestety radna sympatyzująca z Platformą Obywatelską na apele Przewodniczącego Janusza Ślipki nie zamierzała reagować, a jej aktywność podczas sesji w dużej mierze skupiła się na mówieniu do swojego telefonu i nagrywaniu innych.