Ostatnie tygodnie działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pokazały, że w sytuacjach trudnych Polacy są gotowi nieść pomoc innym. 15 tysięcy seniorów i ponad 10 tysięcy wolontariuszy i 150 organizacji młodzieżowych to bilans zaangażowania w SKWS.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej to przede wszystkim dedykowana infolinia (numer telefonu: 22-505-11-11). Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić zapotrzebowanie na pomoc, np. w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, a ostatnio także w załatwieniu różnych spraw online.

Z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy zdecydowaliśmy się na rozszerzenie SKWS o tzw. wolontariat ozdrowieńców. Osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, mogą bezpiecznie pomagać np. mieszkańcom domów pomocy społecznej - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Zapotrzebowanie na wsparcie zgłosiło już 15 tysięcy seniorów. Z kolei ci, którzy chcą włączyć się w działania SKWS, mogą się zgłosić za pomocą strony internetowej www.wspierajseniora.pl. Można to też zrobić osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Chęć niesienia pomocy zadeklarowało już ponad 10 tysięcy wolontariuszy, a także ponad 150 organizacji młodzieżowych. Pomagać można na wielu obszarach. Prezydent Andrzej Duda, który sam przeszedł zakażenie koronawirusem, zachęca m.in. do oddawania osocza przez ozdrowieńców. Dzięki niemu można skuteczniej leczyć innych chorych.

Ale to nie jest jedyna rzecz, jaką można zrobić jako ozdrowieniec - podkreśla prezydent Andrzej Duda. - Ozdrowieńcy mogą tę bezpieczną pomoc nieść tam, gdzie potencjalnie zagrożonych osób jest więcej. Stąd pomysł, z którym zwróciłem się do minister Marleny Maląg, o umożliwienie im wsparcia potrzebujących w jeszcze innej formie - dodaje prezydent Duda.
Pozytywne doświadczenia ostatnich tygodni spowodowały uruchomienie kolejnych działań w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, m.in. wolontariatu ozdrowieńców.

Osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, mogą bezpiecznie pomagać innym, np. mieszkańcom domów pomocy społecznej. To piękna i niezwykle cenna dzisiaj postawa solidarności społecznej, wrażliwości na drugiego człowieka - komentuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Kim jest ozdrowieniec? To osoba, u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym. Zarażony mógł przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19, a po zakończonej izolacji nie wykazuje już objawów. W jaki sposób zgłosić chęć pomocy? Każdy chętny do świadczenia wolontariatu w konkretnym domu pomocy społecznej wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.wspierajseniora.pl, który jest przekazywany systemem CAS do danego domu pomocy społecznej. Co ważne, wolontariusz w formularzu zgłoszeniowym deklaruje fakt bycia ozdrowieńcem, czyli przebycia zakażenia COVID-19.

Nie mam wątpliwości, że Polacy potrafią być solidarni. Gorąco zachęcam tych, którzy przeszli zakażenie, do dołączenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Wasze wsparcie jest bardzo cenne. Bądźmy razem w tym trudnym czasie - zachęca minister Marlena Maląg.
Formą pomocy mogą być rozmowy z mieszkańcami domów pomocy społecznej, podawanie posiłków, organizowanie zajęć dla mieszkańców, wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami, zajęcia lub czynności porządkowe i wiele innych, w zależności m.in. od posiadanych kwalifikacji. Wolontariusz wypełniając formularz zgłoszeniowy określa już na wstępie rodzaj pomocy, którą deklaruje świadczyć. Dyrektor domu pomocy społecznej bądź osoba przez niego wyznaczona odbiera w systemie CAS zgłoszenie wolontariusza i nawiązuje z nim kontakt. Następnie dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem-ozdrowieńcem umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki.
[KN]