We wrześniu Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie ukończyło kolejną ważną inwestycję dla mieszkańców.

Spółka rozbudowała sieć wodociągową we wsi Chocianowiec o dodatkowe 120 metrów. Kluczowe dla realizacji inwestycji jest między innymi rozwój infrastruktury wodociągowej umożliwiający dostarczenie odpowiedniej ilości wody dla nowych odbiorców , a w przyszłości dalszą rozbudowę sieci i rozwój gospodarczy Gminy.

Pierwszy budynek został już podłączony do nowo wybudowanej sieci, a już nie długo kolejne domy otrzymają dostęp do wody .

Posiadanie bieżącej wody jest dla wszystkich mieszkańców czymś oczywistym, dlatego kolejne inwestycje mają na celu  przede wszystkim zaspokoić podstawowe potrzeby i rozbudować na tyle sieć wodociągową, aby wszyscy w gminie Chocianów mogli czerpać wodę we własnych domach .