Już w najbliższy piątek o godzinie 9:00, za pośrednictwem zdalnej komunikacji, spotkają się radni Rady Miejskiej w Chocianowie. Zapowiada się długa sesja, a wśród decyzji, jakie podejmą radni są m.in. raport o stanie Gminy Chocianów za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 roku i zmiany w budżecie na 2020 rok.

Po raz 29. w tej kadencji spotkają się chocianowscy decydenci. Czy wszystkie zaplanowane na sesję uchwały zostaną przyjęte? O tym przekonamy się już w najbliższy piątek. Spotkanie jednak, biorąc pod uwagę praktykę chocianowskich sporów politycznych tej kadencji, prawdopodobnie będzie bardzo długie. W pierwszej kolejności uwagę rajców zajmie debata nad raportem o stanie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku. Następnie władza uchwałodawcza zajmie się sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.

Radni załatwią skargi i petycje, zmienią budżet na rok 2020 i wprowadzą zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Podejmą także decyzję w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej reorganizacji podstawówki ze Szklar i uzupełnią skład komisji rewizyjnej. O efektach pracy radnych z pewnością poinformujemy.
[KN]