Ostatnie dni ferii to wzmożony ruch związany zarówno z powrotami z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, jak również wyjazdami weekendowymi. Nadrzędnym celem działań Policji prowadzonych w ramach akcji "Bezpieczne ferie" będzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach wszystkim uczestnikom ruchu, niemniej funkcjonariusze zapowiadają, że będą reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Z wypoczynku wracają uczniowie z całego województwa dolnośląskiego, ale nie tylko, bo zimowy wypoczynek kończą też najmłodsi z województw mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Aby wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach w ostatni weekend ferii zwrócą szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych. Będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami.

Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autobusu. Można to zrobić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie. Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji funkcjonuje aplikacja "Bezpieczny Autobus", za pośrednictwem której można bezpłatnie uzyskać informacje na temat pojazdu. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu, aby sprawdzić między innymi, czy ma on ważne badanie techniczne, aktualne OC, jaka jest liczba miejsc w autobusie.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, cierpliwość oraz wyrozumiałość dla innych uczestników ruchu drogowego.
[KN]