Sześć działek w Trzmielowie i dwie w Chocianowie będzie można nabyć w drodze przetargu. Łącznie do kupienia będzie ponad hektar gruntu. Ile będą kosztować oraz gdzie dokładnie się znajdują?

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wywieszone są na tablicy ogłoszeń od 8 lutego. Aktualnie zgłaszać się mogą osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Do nabycia będą dwie działki (446/12 oraz 446/13) w Chocianowie oznaczone numerem księgi wieczystej LE1U/00018331/2 oraz sześć działek oznaczonych numerem księgi wieczystej LE1U/00027351/4 w Trzmielowie.

Działki położone w Chocianowie znajdują się przy ulicy Trzebnickiej w kierunku wyjazdu na Lubin. Dojazd do działek możliwy jest drogą wewnętrzną gruntową nieutwardzoną. Działki są niezabudowane i porośnięte nieregularną roślinnością. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z ogródkami działkowymi oraz byłym torowiskiem. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta teren przeznaczony jest do zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka nr 446/12 o powierzchni 0,2 ha wyceniona została na kwotę 123 tysięcy złotych (z 23% VAT), a działka nr 446/13 o powierzchni 0,2613 ha wyceniona została na kwotę 161.806,50 złotych (z 23% VAT).

Działki w Trzmielowie również są niezabudowane, niezagospodarowane i położone w peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działek odbywa się drogą ugruntowaną. Działki są nieuzbrojone, a odległość od granicy terenu do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji wynosi do 100 metrów. Dwie działki (nr 47/11 o powierzchni 0,1018 ha oraz nr 47/13 o powierzchni 0,1598 ha) przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zaś cztery działki (nr 47/7 o powierzchni 0,1287 ha, nr 47/8 o powierzchni 0,1246 ha, nr 47/9 o powierzchni 0,1399 ha oraz nr 47/10 o powierzchni 0,1551 ha) przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

O szczegółach dotyczących zakupu tych działek będziemy informować na bieżąco, dlatego zachęcamy do aktualnego śledzenia naszych doniesień.
[KN]