W budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2020 roku zabezpieczono sześć milionów złotych, które przeznaczone zostaną na rewitalizację linii kolejowej 303 Duninów – Chocianów. W czwartek uchwalony został budżet, który potwierdza to, o czym mówiono już od dłuższego czasu.

- W związku z planowanym odtworzeniem dawnego ciągu komunikacyjnego w relacjii Legnica – Chojnów – Rokitki – Chocianów linia nr 303 została wytypowana do przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Remont odcinka linii 303 powiązany z rewitalizacją linii 316 na odcinku Chojnów – Rokitki pozwoli na skomunikowanie Chocianowa z Chojnowem, Legnicą dodatkowo zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne Chocianowa poprzez skomunikowanie miasta z dwiema liniami obsługującymi połączenia bezpośrednie z Wrocławiem – czytam w budżecie Województwa Dolnośląskiego, który wczoraj został uchwalony na sesji.

To oznacza, że w 2020 roku Województwo Dolnośląskie będzie chciało przejąć linię kolejową nr 303 i przeprowadzić na niej rewitalizację, dzięki której mieszkańcy Chocianowa będą mogli swobodnie podróżować po całym województwie. - Chocianów będzie kolejnym dolnośląskim miastem, które uzyska dostęp do transportu kolejowego. Kolejne 13 tysięcy dolnoślązaków wyrwanych z wykluczenia – mówi Patryk Wild, sejmikowy radny Bezpartyjnych Samorządowców.

Kolejnym krokiem w kierunku powrotu do kolei jest przejęcie przez Województwo Dolnośląskie wspomnianej linii od PKP, co nie powinno być wielkim problemem, bo Bezpartyjni Samorządowcy zagwarantowali sobie to w umowie koalicyjnej. Później sprawy powinny pójść już sprawnie, ponieważ rozpocznie się rewitalizacja, która według wyliczeń powinna pochłonąć sześć milionów złotych.

Przykład Bielawy, gdzie linia została przejęta pod koniec 2018 roku a pierwsze pociągi pojechały kilka dni temu, pokazuje, że całe przedsięwzięcie nie trwa zbyt długo, a ruch pasażerski na takich trasach przywracany jest przez rok. To oznaczałoby, że pociągi Kolei Dolnośląskich w Chocianowie pojawiłyby się na przełomie 2020 i 2021 roku.