Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych do listy sukcesów może dopisać umowę o współpracy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego, dzięki której możliwa będzie poprawa jakości nauczania i pracy kadry pedagogicznej.

Szkoła w Szklarach kładzie nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Dotychczas udało się zorganizować m.in. Gminne Turnieje Historyczne oraz utworzenie Szkolnej Izby Pamięci. Przedsięwzięcia powiodły się dzięki pozyskaniu zewnętrznych granów oraz patronów. Wśród nich znaleźli się Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński oraz JM Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego, prof. dr Tadeusz Kierzyk.

Powodem zawarcia umowy była dotychczasowa, bardzo dobra współpraca szkoły z Uczelnią. Przyczyniły się do tego wysoka jakość pracy pedagogów oraz najwyższe wyniki w gminie podczas egzaminu ósmoklasistów. Porozumienie gwarantuje uczniom i nauczycielom dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, stałe doskonalenie oraz wsparcie w postaci aparatury naukowo-dydaktycznej. W wyniku współpracy z Uczelnią w szkole nastąpi podniesienie jakości pracy kadry pedagogicznej oraz systematyczna poprawa efektów nauczania.

[KN]