Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, wolontariatu i rodziców otrzymała Certyfikat Dobra od wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. Certyfikat to symboliczny akt solidarności i wsparcia dzieci i ich rodzin, które na co dzień zmagają się nieuleczalnymi chorobami.

Z chęci dzielenia się dobrem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych zawarła porozumienie z „Formułą Dobra”, tym samym powstała inicjatywa o zorganizowaniu kiermaszu, o którym pisaliśmy w artykule Wspomogą dziecięce hospicjum. Dochód z tego przedsięwzięcia w całości został przeznaczony na Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Wsparcie finansowe to nie tylko wielki gest serca, lecz także wyraz szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych łączy nowoczesną edukację na najwyższym poziomie z kształtowaniem wrażliwości wobec drugiego człowieka, wychowując młodzież w przekonaniu, że czynienie dobra innym jest wartością bezcenną.

[KN]