Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja, której głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem jest pomaganie przede wszystkim najuboższym i niepełnosprawnym. Od wielu lat w tzw. „mądrą pomoc” włączają się setki tysiące darczyńców. Również w Chocianowie, w tym, jak i w poprzednich latach, wolontariusze i darczyńcy będą mieli możliwość pomocy potrzebującym.

Z informacji, jakie docierają do redakcji wiadomo, że akcja w Chocianowie odbyła się po raz pierwszy 7 lat temu, później przez kilka lat nikt nie zdecydował się podjąć tak wielkiego wyzwania, aż do 2017 roku, kiedy to Szlachetna Paczka wróciła do Chocianowa i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku projekt tworzą nowi ludzie z Kamilem Steczko na czele, jako nowym liderem projektu. Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński.

Warto zaznaczyć, że potencjalny wolontariusz musi wypełnić krótki formularz i odbyć rozmowę z lokalnym liderem projektu. Następnie zobligowany jest on do rozpoczęcia szkolenia. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 16 lat i chce nieść pomoc potrzebującym. W poprzednim roku na terenie powiatu polkowickiego rozdano 50 paczek. W ubiegłych latach darczyńcy chętnie brali udział w akcji i pomagali rodzinom z Gminy Chocianów. Organizowano także zbiórki żywności i chemii w szkołach gminnych. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że udało się już zebrać wystarczającą ilość wolontariuszy, którzy teraz przygotowywani są do prowadzenia Szlachetnej Paczki, ale niewykluczone, że istnieje możliwość, aby dołączyć jeszcze do tego grona. Czasu jest mało, bo baza rodzin zostanie otwarta już 17 listopada. Finał akcji zaplanowany jest na 7-8 grudnia.