Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych poszukuje pracownika na stanowisko inspektora lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i drogowo-mostowej. Na kandydatów PZDP czeka do piątku, 25 września do godziny 14.00.

Wśród wymagań Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych przyszłym kandydatom wymienia obywatelstwo polskie, wykształcenie min. średnie techniczne lub wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej pierwszego stopnia, w preferowanym zakresie: drogownictwo, budownictwo drogowe, inżynieria, inżynieria ruchu, budownictwo. Wymagany staż pracy dla stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to co najmniej 6 lat przy wykształceniu średnim i 4 lata przy wykształceniu wyższym oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach drogowych lub pokrewnych, natomiast dla stanowiska Inspektora są to co najmniej 3 lata przy wykształceniu średnim i 1 rok przy wykształceniu wyższym.

Mile widziane jest także m.in. doświadczenie w drogownictwie i w pracy w podobnym zakresie działania na dotychczasowych stanowiskach, znajomość zagadnień z zakresu planowania, realizacji i rozliczeń procesów inwestycyjnych drogowych, znajomość procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych, znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej, umiejętność kosztorysowania i sprawdzania kosztorysów z użyciem programu NORMA, umiejętność pracy w programach CAD, umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych RoadMan, znajomość oprogramowania branżowego księgowego Vulcan, umiejętności i wiedza w zakresie planowania organizacji ruchu drogowego stałego i czasowego oraz wykonywania projektów zmian organizacji ruchu drogowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP lub w siedzibie Starostwa w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1, w dziale administracji Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych lub w dziale kadr Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego PZDP” lub „Nabór na stanowisko Inspektora w PZDP” w terminie do dnia 25 września 2020 roku do godziny 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny i CV dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie (kliknij w link).
[KN]