Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach rusza pilotażowy program mikrograntów w naszym powiecie. Do rozdania będzie 30 tysięcy złotych, jednak najpierw władze powiatu wybiorą "operatora", który będzie decydował do kogo trafią środki. 

Celem jest pobudzenie "lokalnych grupy społecznych do większej aktywności i rozwoju poczucia wspólnoty". Do 13 marca urzędnicy czekają na zgłoszenia organizacji pozarządowych, które podejmą się zadania Operatora grantów. Operator grantów będzie miał za zadanie rozdysponować środki, które przewiduje organizator konkursu. W jego ramach przewidziane zostały także środki na obsługę dla organizacji, która zrealizuje zadanie.

- Istnieje bardzo wiele organizacji, które mają doświadczenie, znają potrzeby mieszkańców, same realizowały już ciekawe projekty i wiedzą skąd pozyskiwać środki zewnętrzne i przy tym są chętne, aby dzielić się umiejętnościami z innymi - mówi dla portalu powiatpolkowicki.pl Kamil Ciupak, Starosta Polkowicki - obserwujemy, jak bardzo społeczności lokalne potrafią się zintegrować, aby wspólnie działać na rzecz swojego otoczenia. Czasem z pozoru małe inicjatywy i wspólna praca przynoszą nieoczekiwane rezultaty. 

Po wyłonieniu Operatora, opracuje on procedurę konkursową i zrealizuje konkurs na najlepsze projekty, które otrzymają mikro granty.
[KN]