„Mie(dź) rodzinę” to kampania społeczna, której celem jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM, a przede wszystkim zwiększenie liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych. Obecnie 40 dzieci z terenu Zagłębia Miedziowego potrzebuje rodziców zastępczych.

W powiatach: polkowickim, głogowskim, legnickim, mieście Legnicy i lubińskim, według dostępnych danych, w pieczy instytucjonalnej przebywa około 300 dzieci. Około 40 z nich to dzieci poniżej 7 roku życia, to dla nich w pierwszej kolejności trzeba znaleźć opiekunów zastępczych. Jest to forma tymczasowej opieki nad dzieckiem, którego rodzice są nieznani lub zostali częściowo albo całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. Rolę rodzica zastępczego mogą pełnić zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem, jak i obce – nie musi być nimi para czy małżeństwo. Rodzicem zastępczym może zostać także osoba samotna.

Portal Mie(dź) Rodzinę przedstawia także historie rodzin, które pomogły potrzebującym dzieciom. W zdobyciu wiedzy, jak sprawować opiekę nad dziećmi po trudnych doświadczeniach może pomóc Poradnik. Zawarta w nim wiedza pomoże zrozumieć zachowania dzieci i odpowiadać na ich potrzeby. Rodzinny charakter pieczy zastępczej owocuje w życiu dzieci stabilną, zdrową relacją. To odpowiedzialny dorosły modeluje postawy życiowe, motywuje do rozwoju i buduje wiarę w możliwości dziecka. 

Kampania jest sfinansowana przez Fundację KGHM (partner główny), Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o.

[KN]