Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie, Piotr Wandycz przypomina, że jeszcze tylko niewiele ponad tydzień, do 20. grudnia można składać oświadczenia, dzięki którym będzie można zapłacić mniej za wywóz śmieci.

Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkanym przez dwie osoby i ma związek z planowaną zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@zgzm.pl, pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach, w tamtejszym Starostwie Powiatowym lub w naszym Urzędzie Miasta i Gminy - wylicza radny Piotr Wandycz - w razie pytań można także dzwonić do Związku pod nr tel. 76-840-14-90.

Przypomnijmy, że oświadczenie nie jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji. W przypadku zmiany metody niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie dostępne pod adresem: https://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/oswiadczenia_o_ilosci_osob.pdf


[KN]