Rada Miejska w Chocianowie w oparciu o wniosek Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, jako wyraz najwyższego uznania dla wieloletniej współpracy, krzewienia patriotyzmu wśród młodzieży, zaangażowania i propagowania wiedzy historycznej o dziejach Państwa Polskiego i losach zesłańców Sybiru, jak również opisywania swoich wspomnień z pobytu na Syberii i ocalenie historii losów Polaków od zapomnienia nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chocianów Teresie Marciniak.

Pani Teresa jest mieszkanką Chocianowa od 35-ciu lat, od 30 lat należy do Związku Sybiraków, a od dwóch lat pełni funkcję Prezesa chocianowskiego koła tego związku, gdzie ze szczególną troską i aktywnością dba o zachowanie pamięci o polskich zesłańcach, opiekuje się mogiłami oraz współpracuje z młodzieżą, przekazując jej świadectwo przeżytych na Syberii lat.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku odznaczył Panią Teresę Marciniak Złotym Krzyżem Zesłańców Sybiru, dając tym samym wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939 - 1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

W 2016 roku Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w uznaniu zasług Sybiraków służących społeczności sybirackiej nadał Pani Teresie Marciniak Złotą Odznakę Honorową Sybiraka.

[KN]