W ostatnim czasie do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie trafiają liczne zapytania dotyczące utrzymania terenów PSZOK. W związku z ciągle narastającym problemem w gminie, MZGKiM wyjaśnia pewne kwestie.

Bardzo ważną informacją jest to, że osiedlowe PSZOK-i prowadzone są przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, wysegregowane odpady – papier, szkło, plastik, metal – można do nich wrzucać przez 24 h na dobę - pozostałe odpady mieszkańcy mogą dowieść do centralnego PSZOK w Polkowicach. Za to jak wygląda teren przy PSZOK odpowiadają mieszkańcy jak również ZGZM. Gmina monituje każdorazowo w przypadkach zaśmiecania terenu PSZOK do ZGZM - środki na uporządkowanie tego terenu posiada ZGZM.

Zadziwiający jest fakt, że od 2012 roku zmieniony został system wywozu odpadów i do dziś mieszkańcy nie wiedzą w jaki sposób postępować z odpadami. Istnieje grupa osób niedoinformowanych, która w ewidentny sposób wprowadza mieszkańców w błąd. Gmina nie może i nie będzie wywoziła odpadów, ponieważ za to odpowiada ZGZM Polkowice.

MZGKiM apeluje także, iż ktokolwiek ma problem z wywozem swoich odpadów może zadzwonić do ich siedziby. Warto zaznaczyć, że taką wizytówkę gminy wystawiamy sami sobie jako mieszkańcy.