Urzędnicy chocianowskiego magistratu w komunikacie prasowym nadesłanym do naszej redakcji informują, że "zostały podjęte stosowne kroki prawne zmierzające do wyeliminowania z przestrzeni publicznej zachowań naruszających przepisy kodeksu karnego". Poniżej prezentujemy treść przesłanego do nas oświadczenia (pisownia oryginalna).

"Wobec powtarzających się od ponad roku nieprawdziwych informacji oraz szkalowania pracowników Urzędu, które mają na celu ośmieszenie oraz poniżenie w opinii publicznej osób pracujących na rzecz gminy zostały podjęte stosowne kroki prawne zmierzające do wyeliminowania z przestrzeni publicznej zachowań naruszających przepisy kodeksu karnego.

W oparciu o opinię radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Tomasza Kuleszy zostały podjęte kroki prawne związane ze skierowaniem stosownych zawiadomień do Prokuratury w stosunku do osób dopuszczających się ataków na pracowników Urzędu, bądź przekazujących nierzetelne lub nieprawdziwe informacje na swoich portalach. Zachowania te należy ocenić jednoznacznie w sposób negatywny i zmierzający jedynie do ośmieszenia osób pełniących funkcje publiczne.

Do Prokuratury Rejonowej w Lubinie zostały złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Roberta H., Sławomira T. oraz Annę P. Dotyczą one naruszenia przepisów art. 226 k.k. (znieważenie funkcjonariusza publicznego) oraz art. 231a k.k. (ochrona prawna funkcjonariusza publicznego), jak również przestępstw zniesławienia (art. 212 k.k.) czy znieważenia (art. 216 k.k.), za które grozi kara maksymalnie pozbawienia wolności do jednego roku".
[KN]