Starosta Polkowicki zawiadamia, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie właścicieli bądź użytkowników gruntów położonych na obszarze scalania, tj. wsi Brunów oraz części wsi Żabice.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 stycznia o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Brunowie. Celem zebrania jest wybór rady uczestników scalania, która będzie doradczym organem społecznym. Na spotkaniu omówione zostaną także aktualne kwestie związane ze scalaniem. Starosta Polkowicki prosi wszystkich zainteresowanych uczestników scalania o udział w zebraniu.

Zainteresowani, czyli właściciele lub użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalania mogą wziąć udział w naradzie osobiście lub przez pełnomocnika. Druki pełnomocnictw dostępne są u sołtysów wsi Brunów i Żabice.

[KN]