Od marca dział finansowy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w piątki nie będzie przyjmował interesantów. Takie zarządzenie wprowadził przewodniczący Związku.

Jak czytamy na stronie ZGZM na jednym z portali społecznościowych 2 marca wchodzi w życie Zarządzenie nr 8/20 wydane 6 lutego przez przewodniczącego Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie wprowadzenia w Biurze Związku "Dnia bez petenta".

Dniami, w których Związek nie będzie przyjmował interesantów będą wszystkie piątki. Pierwszy z nich wypadnie już za tydzień, 6 marca. Okazuje się, że decyzja ta jest podyktowana koniecznością bieżącego wprowadzania danych do programu "odpady w gminie".
[KN]